Winkelwagen

€ 0,00
geen artikelen
Winkelwagen

Merken

Veilig betalen

Privacy Policy

Privacy Policy Schoonheidscentrumappels.nl
De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Schoonheidscentrumappels.nl bezoekt.

1.Beheer
De website Schoonheidscentrumappels.nl staat geregistreerd bij de K.V.K. onder de naam Schoonheidscentrum Appels. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
- 2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Schoonheidscentrumappels.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
- 2b. Schoonheidscentrumappels.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
- 3a. Schoonheidscentrumappels.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Schoonheidscentrumappels.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
- 3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
- 3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Schoonheidscentrumappels.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website ook kunnen de algemene voorwaarden geraadpleegd worden.

5. Disclaimer
Schoonheidscentrumappels.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Klanten en Mailinglist leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Schoonheidscentrumappels.nl

1. Gegevens die door de klant of mailinglist lid verstrekt worden
Schoonheidscentrumappels.nl kan de gegevens die door de klant of het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
- 1a. Het verwerken van de bestelling.
- 1b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
- 1c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan Schoonheidscentrumappels.nl denkt dat de klant of het lid daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant of het lid aan Schoonheidscentrumappels.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Schoonheidscentrumappels.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Schoonheidscentrum Appels kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op en door Schoonheidscentrumappels.nl voorgeschreven wijze. U kunt contact met ons opnemen via info@schoonheidscentrumappels.nl of via het contactformulier op de website. Uw gegevens worden vervolgens gewijzigd of verwijderd.